Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Dziś jest: Niedziela 23 stycznia 2022, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Gminny Portal Mapowy

facebook

Festiwal Gwiazd

Obsluga techniczna
ALFA TV

Działki, sprzedaż Międzyzdroje

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OFERUJE DO SPRZEDAŻY

 


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OFERUJE DO SPRZEDAŻY

Nieruchomości niezabudowane położone w Lubinie położone przy ul. Głównej
1/ działka nr 9/4 i 8/3 o łącznej powierzchni 1.250m2 , księga wieczysta KW SZ1W/00017829/4
2/ działka nr 8/6 o powierzchni 1.452m2 ,księga wieczysta KW SZ1W/00017829/4
3/ działka nr 9/2 o powierzchni 967m2, księga wieczysta KW 36364

Dla powyższych nieruchomości księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu – Wydział Ksiąg Wieczystych
Odległość do sieci uzbrojenia ( energia elektryczna, wodociąg , kanalizacja, gaz ) do 50m ( w ul. Głównej). Do działki 9/2  dostęp do drogi publicznej ustanowiony jest  poprzez wąski dojazd drogą wewnętrzną .
Nieruchomości położone są przy głównej ulicy miejscowości . Otoczenie tworzy zabudowa mieszkalna  oraz obiekty związane z usługami turystycznymi . Odległość od Międzyzdrojów – 7 km. Teren uzbrojony ( bez przyłączy): energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz.
Aktualnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych  nieruchomości. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyzdroje nieruchomości  znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolami  znajdują się w kompleksie  oznaczonym symbolami  UT teren usług turystycznych , M teren zabudowy mieszkaniowej , P tereny produkcyjno-składowo-magazynowe oraz działalność produkcyjno-usługowe

 

 


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OFERUJE  DO SPRZEDAŻY


Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie , stanowiąca działkę nr 84/8o powierzchni 150.405m2 , dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą KW 16839.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyzdroje przedmiotowy teren znajduje się w kompleksie oznaczonym symbolem  ZP/UT tereny zieleni parkowej, teren usług turystycznych , M teren zabudowy mieszkaniowej, UZ usług ochrony zdrowia oraz UMT – teren zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych .
Teren częściowo uzbrojony ( bez przyłączy): energia elektryczna, wodociąg,  kanalizacja , odległość do sieci uzbrojenia : do 20m od granicy działki. Na terenie przedmiotowej działki została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz G.EN.GAZ Energia S.A. z siedzibą w Tarnowie  Podgórnym oraz jej każdoczesnych następców prawnych . stanowiącej pas o szerokości 1m i długości 390mb, stanowiący teren 0,5m z każdej strony od ułożonej na działce sieci gazowej średniego ciśnienia.