Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Dziś jest: Niedziela 23 stycznia 2022, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Gminny Portal Mapowy

facebook

Festiwal Gwiazd

Obsluga techniczna
ALFA TV

Koncepcja Rewitalizacji

Koncepcja Rewitalizacji Zabudowy Nadmorskiej Gminy Międzyzdroje to praca studialna wspierająca opracowywaną obecnie zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, przyjęta Uchwałą Nr XXXI/294/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 6 listopada 2008 roku.

Celem tego opracowania jest umożliwienie bieżącej merytorycznej dyskusji nad ładem przestrzennym dla najbardziej prestiżowych i aktywnych inwestycyjnie terenów nadmorskich. Przyczynić się to może do wypracowanie bieżącej polityki przestrzennej, która swój wyraz ostateczny znajdzie zarówno w zmianach Studium oraz w nowych planach miejscowych, jak również w analizach urbanistycznych do wydawanych na bieżąco decyzji o warunkach zabudowy dla terenów pozbawionych planów miejscowych oraz w sprzedaży nieruchomości i bieżącej koordynacji inwestycji.

Koncepcja Rewitalizacji umożliwi wprowadzenie jej postulatów do zmienianego obecnie Studium i podobnie jak ono - nie stanowi prawa miejscowego, a jedynie określa politykę przestrzenną obszaru nadmorskiego.

Koncepcja Rewitalizacji jest tu połączeniem skali urbanistycznej i architektonicznej - łączy ze sobą skalę opracowania Studium ze skalą opracowywania planów miejscowych.

Celem opracowanej Koncepcji Rewitalizacji jest stworzenie nowych możliwości rozwoju nadmorskiej zabudowy Międzyzdrojów, poprzez zdefiniowanie problemów przestrzennych i zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

Ideą Rewitalizacji zabudowy nadmorskiej jest poprawa opinii urbanistycznej o Międzyzdrojach oraz polepszenie warunków i atrakcyjności turystycznej gminy.

Koncepcja ta ma służyć do wypracowania ładu przestrzennego w tym najbardziej prestiżowym i aktywnym inwestycyjnie obszarze do czasu, gdy tereny te doczekają się na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.