Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Dziś jest: Niedziela 23 stycznia 2022, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Gminny Portal Mapowy

facebook

Festiwal Gwiazd

Obsluga techniczna
ALFA TV

Urząd miasta

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

tel. (+48 91) 32 75 631
fax. (+48 91) 32 75 630

e-mail: um@miedzyzdroje.pl

Numer

pokoju

Referat, Stanowisko

Numer telefonu

 

PARTER

 

1

Kasa

91-3275641

2

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu

91-3275656

3

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Gospodarka Odpadami

91-3275657

4

Sala konferencyjna, Sala ślubów

 

5

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC

91-3275658

5

Informatyk 91-3275663

6

Ewidencja ludności, Kadry

91-3275633

7

Oświata i zdrowie

91-3275636

7

Sprawy społeczne, kultura fizyczna

91-3275668

8

Planowanie Przestrzenne

91-3275651

8

Główny specjalista ds. urbanistyczno-architektonicznych

91-3275651

9

Archiwum Zakładowe, Administracja

91-3275653

9

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

91-3275653

 

PIĘTRO

 

10

Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza

91-3275631

10

Sekretariat - Biuro Podawcze

91-3275631

11

Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych

91-3275645

12

Skarbnik Gminy

91-3275635

12

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

91-3275635

91-3275642

13

Działalność Gospodarcza

91-3275634

14

Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej

91-3275647

15

Zamówienia Publiczne

91-3275665

16

Kontrola Wewnętrzna

91-3275659

17

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Kierownik Referatu

91-3275652

17

Drogownictwo

91-3275646

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Kierownik Referatu

91-3275632

18

Sprzedaż Nieruchomości, Gospodarka Mieszkaniowa

91-3275666

19

Zarządzanie Kryzysowe (wejście od tyłu budynku)

91-3275637

20

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej (wejście od tyłu budynku)

91-3275640

ul. Książąt Pom. 8

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą (w budynku naprzeciw Urzędu, I piętro)

Kierownik Referatu

91-3275654

91-3280441