Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Dziś jest: Niedziela 23 stycznia 2022, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Gminny Portal Mapowy

facebook

Festiwal Gwiazd

Obsluga techniczna
ALFA TV

Stefa Płatnego Parkowania w Międzyzdrojach 2016 r.

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania czynne
od 18 kwietnia do 15 października 2016 roku

Adres:
ul. Nowomyśliwska 86
I piętro pok. nr 4
72-500 Międzyzdroje
tel. 91-328-08-73

Godziny otwarcia:
pn. – pt.: 8:00 – 15:00

sobota:  8:00 – 14:00

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP W MIĘDZYZDROJACH POBIERA SIĘ OD 01 MAJA DO 30 WRZEŚNIA 2016r.
W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY, W GODZINACH 8:00 – 22:00.
Nie pobiera się opłat w niedziele oraz dni ustawowo wolne.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:

 1. Turystyczna,
 2. Promenada Gwiazd,
 3. Ludowa,
 4. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
 5. Ignacego Krasickiego,
 6. Morska,
 7. Bohaterów Warszawy,
 8. Mikołaja Kopernika,
 9. Gryfa Pomorskiego,
 10. Wesoła,
 11. Sportowa,
 12. Zdrojowa,
 13. Nowomyśliwska,
 14. Polna,
 15. Mickiewicza,
 16. Jana Pawła II,
 17. C.K. Norwida.

PARKUJĄCY W OBSZARZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA OPŁATY ZA PARKOWANIE

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP:

 1.  

za pierwsze pół godziny parkowania

1,50 zł

 1.  

za pierwszą godzinę parkowania                          

3,00 zł

 1.  

za drugą godzinę parkowania 

3,50 zł

 1.  

za trzecią godzinę parkowania

4,00 zł

 1.  

za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 

3,00 zł

 1.  

za bilet parkingowy dobowy

35,00 zł

 1.  

za wykupienie bądź przedłużenie ważności elektronicznej karty parkingowej (dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje)

  20,00 zł

 1.  

za kartę parkingową abonamentową (ważna 02.05.2016-30.09.2016)

250,00 zł

 1.  

za kartę parkingową specjalną

  20,00 zł

UWAGA!

Od  maja 2016 roku opłaty za postój w SPP będzie można dokonać bezgotówkowo poprzez aplikacje mobilnemoBILEToraz SkyCash.

PARKUJĄCY W OBSZARZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA OPŁATY ZA PARKOWANIE

 

 1. Parkujący w SPP opłaca postój poprzez jedną z niżej wymienionych metod:
 1. wykupienie biletu parkingowego w parkomacie za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania (bilon),
 2. dokonanie opłaty postojowej przy użyciu dostępnych wybranych aplikacji mobilnych (moBILET,SkyCash),
 3. wykupienie w BOSPP karty parkingowej abonamentowej,
 4. wykupienie w BOSPP karty parkingowej specjalnej,
 5. użycie ważnej elektronicznej karty parkingowej (wydrukowanie biletu z parkomatu).
 1. Karta parkingowa abonamentowa – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w obszarze funkcjonowania SPP. Karta parkingowa abonamentowa jest ważna do 30 września danego roku kalendarzowego.

Ubiegający się o kartę parkingową abonamentową obowiązani są:

 1. okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
 2. złożyć pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej abonamentowej (dostępny w BOSPP),
 3. dokonać opłaty w wysokości 250,00 zł (gotówka).
 1. Karta parkingowa specjalna – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, uprawniający do zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi w SPP, tj.:
 1. Straż Miejska,
 2. Służby prowadzące eksploatację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych,
 3. Służby komunalne.

Ubiegający się o kartę parkingową specjalną obowiązani są :

 1. okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
 2. złożyć pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej specjalnej (dostępny w BOSPP),
 3. dokonać opłaty w wysokości 20,00 zł (gotówka),
 4. okazać dokumenty uprawniające do ubiegania się o zerową stawkę opłat.
 1. Elektroniczna karta parkingowa – karta zawierająca numer rejestracyjny pojazdu, uprawniająca do wydrukowania jednego bezpłatnego biletu na godzinę postoju w SPP w każdym parkomacie w danym dniu. Przyznawana jest na pisemny wniosek, mieszkańcom gminy Międzyzdroje, którzy są właścicielem lub dysponują pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu lub innego tytułu prawnego. Elektroniczna karta parkingowa przysługuje tylko na jeden pojazd i jest ważna do 30 września danego roku kalendarzowego

Ubiegający się o Elektroniczną Kartę Parkingową obowiązani są:

 1.  okazać dowód osobisty,
 2. okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
 3.  złożyć pisemny wniosek o wydanie lub przedłużenie elektronicznej karty parkingowej (dostępny w BOSPP),
 4. dokonać opłaty w wysokości 20,00 zł (gotówka),
 5. okazać dokumenty uprawniające do ubiegania się o elektroniczną kartę parkingową,

 

UWAGA !

Istnieje możliwość przedłużenia ważności Elektronicznej Karty Parkingowej zakupionej w 2015 roku. Należy  przedłożyć ww. dokumenty oraz uiścić opłatę w wysokości 20,00  zł.
Wyżej wymienione karty do nabycia od 18 kwietnia 2016 roku w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w godzinach otwarcia.
Strefa Płatnego Parkowania ustalona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr  XIX/184/16 z dnia 03.03.2016 do wglądu po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Adam Celiński 
Zakład Ochrony Środowiska