Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Dziś jest: Niedziela 23 stycznia 2022, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Gminny Portal Mapowy

facebook

Festiwal Gwiazd

Obsluga techniczna
ALFA TV

Międzyzdroje po II Wojnie Światowej

30 kwietnia 1945 r. rozpoczęły się działania wojenne II Frontu Białoruskiego, które miały na celu zdobycie wysp Wolin i Uznam. 5 maja 1945 r. zakończono walki i obie wyspy znalazły się w strefie wpływów wojsk radzieckich. 21 września 1945 r. podpisano w Schwerinie akt o wytyczeniu zachodniej granicy Polski na odcinku od Gryfina do Świnoujścia i Międzyzdroje znalazły się na terytorium Państwa Polskiego.
W marcu i kwietniu powstały powiatowe Rady Narodowe w Świnoujściu, Wolinie i Międzyzdrojach. Po wyzwoleniu Międzyzdroje miały najmniejszy odsetek wyludnienia, miejscowość liczyła 4000 mieszkańców. Byli to przeważnie ludzie starsi, kobiety i dzieci. Ludność ta została wysiedlona do Niemiec w latach 1946-1948. Zniszczenia wojenne nie były wielkie, Spośród 675 budynków istniejących tu w 1939 r., 561 nadawało się do zamieszkania w 1946 r. Poważnemu uszkodzeniu uległa linia kolejowa, wskutek czego Międzyzdroje wraz z całą wyspą były odcięte od lądu stałego. Linię kolejową odbudowano dopiero w 1948 r. Podczas spisu ludności przeprowadzonego w lutym 1936 r. z uwzględnieniem ludności niemieckiej dotychczasowa wieś uznana została za miasto. W marcu 1946 r. kierownik Referatu Samorządowego wolińskiego starostwa polecił wykonać pieczęć magistratu i odtąd Międzyzdroje stały się miastem.  
Akcja osiedleńcza miasta trwała głównie w latach 1946-1947. Odpływ ludności niemieckiej był znacznie szybszy niż napływ ludności polskiej. Wśród ludności zasiedlającej Międzyzdroje przeważali mieszkańcy Wielkopolski oraz byłych ziem polskich za Bugiem.
W 1945 r. mieszkało w Międzyzdrojach zaledwie 29 Polaków, w grudniu 1946 – 832, w grudniu 1947 r. – 1 727 a w grudniu 1948 r. – 1 671 osób. Reaktywowanie miasta związane było od początku z jego wczasowo – uzdrowiskową funkcją. W 1946 r. powstał Państwowy Zarząd Uzdrowisk i Kąpielisk, a w latach 1948-1954 działała Komisja Uzdrowiskowo – Wczasowa mająca za zadanie zadbać o prawidłowy rozwój miasteczka.  Zaczęto remontować i odtwarzać istniejącą sieć usług w istniejących obiektach. Późniejszy etap to budowa nowych. W latach 60tych poczyniono poważne Inwestycje budowlane i odremontowano znaczną część domów głównie przy promenadzie nad brzegiem morza. Powstała druga szkoła przy ul. Leśnej. Mimo wielu trudności w zagospodarowaniu miasta posiadało ono niezniszczalne walory krajobrazowe i wypoczynkowe. 15 marca 1960 r. utworzono z terenów leśnych okalających miasteczko od wschodu i południa Woliński Park Narodowy o powierzchni około 4 691 ha.
W 1972 r. Międzyzdroje zostały włączone w obszar Świnoujścia.

Bibliografia:

1. Fragment tekstu z informatora turystycznego autor Bogdan Jakuczun
2. Studium historyczno – urbanistyczne Małgorzata Paszkowska ( obecnie Gwiazdowska) 1989 rok, Szczecin